ΔΙΑΦΑΝΟ

T: 210 6633876
ΖΩΝΗ: E

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00-21:00
Σάββατο: 9:00-20:00
Κυριακές (Μάιος-Οκτώβριος 2022): 11:00-20:00