Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο παρών ιστότοπος www.smartpark.com.gr (εφεξής «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία αποτελεί θυγατρική εταιρεία της εταιρείας «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και η οποία έχει στην ιδιοκτησία και διαχείρισή της το Εμπορικό Κέντρο SmartPark (εφεξής το «Εμπορικό Κέντρο»). Η παρούσα ιστοσελίδα σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου (εφεξής οι «Χρήστες») αυτού. Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»)και τον Ν. 4624/2019, ως ισχύει.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») εξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία για εσάς και πώς διαχειρίζεται αυτά τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από την επίσκεψή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η Πολιτική περιλαμβάνει μία περιγραφή των δικαιωμάτων σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και εξηγεί επίσης τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε καθώς και πώς γίνεται η διαχείριση αυτών των δεδομένων.

Επίσης στην παρούσα Πολιτική βρίσκονται επιπλέον πληροφορίες που σχετίζονται συγκεκριμένα με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει και καταγράφει η Εταιρεία κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία WiFi που παρέχεται από εμάς (εφεξής η «Σημείωση WiFi»).

Είδη προσωπικών δεδομένων και σκοπός της επεξεργασίας

Προσωπικά δεδομένα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι ή μπορεί να γίνει γνωστή. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορεί να συλλεγούν κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο είναι τα ακόλουθα:

α) δεδομένα που παρέχετε εσείς, τα υποκείμενα των δεδομένων, μέσω του Ιστότοπου, π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνων, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν επικοινωνείτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας μέσω του Ιστότοπου, όταν εγγράφεστε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τα τελευταία μας νέα, εκδηλώσεις και προσφορές, όταν δηλώνετε συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή συμπληρώνετε έρευνες,

β) δεδομένα που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σας σε υπηρεσίες άμεσης διαφημιστικής προώθησης,

γ) δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση του Ιστότοπου, όπως οι διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP addresses) σας, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο, το είδος του διαδικτυακού περιηγητή και του λειτουργικού σας συστήματος, η πηγή που σας παρέπεμψε στον Ιστότοπο, η διάρκεια της επίσκεψής σας, οι σελίδες που προβάλατε και η πορεία της περιήγησής σας στον Ιστότοπο,

δ) δεδομένα που εμπεριέχονται ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς είτε απευθείας είτε μέσω του Ιστότοπού μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου της επικοινωνίας και των μεταδεδομένων που σχετίζονται με την επικοινωνία),

ε) δεδομένα όπως αυτές που καθορίζονται στην ενότητα «Cookies» παρακάτω,

στ) δεδομένα που συλλέγουμε μέσω συναλλαγών και διάδρασης εκτός σύνδεσης. Αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες που παρέχετε όταν αγοράζετε δωροκάρτες, όταν συμπληρώνετε έρευνες, όταν δηλώνετε συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καθώς και

η) δεδομένα που περιγράφονται στη Σημείωση WiFi.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των Χρηστών του Ιστοτόπου, για τους παρακάτω ρητά αναφερόμενους λόγους, κατόπιν της ρητής τους συγκατάθεσης:

  • Για τη διαχείριση του Ιστότοπου, του newsletter, τη διενέργεια διαγωνισμών ή προσφορών,
  • Για την ανταπόκρισή μας σε αιτήματα ή παράπονά σας για επιπλέον πληροφορίες και για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον Ιστότοπο και το Εμπορικό Κέντρο,
  • Για στατιστικούς λόγους ώστε να ερευνούμε πώς χρησιμοποιούνται ο Ιστότοπος μας και τα προϊόντα του Εμπορικού Κέντρου, να κατανοούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
  • Για τη διατήρηση της ασφάλειας του Ιστότοπου ή/και του Εμπορικού Κέντρου,
  • Για την ανταπόκρισή μας στις απαιτήσεις του νόμου, των δημοσίων αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης ή για τη στοιχειοθέτηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, αν αυτό απαιτηθεί,
  • Για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Εταιρείας μας, του Εμπορικού Κέντρου και των πελατών μας,
  • Για τους σκοπούς που περιγράφονται στη Σημείωση WiFi.

Επίσης, θα σας ενημερώνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για άλλα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/γραπτού μηνύματος (SMS)/τηλεφωνικής κλήσης, όπου αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο από το οποίο ενδέχεται να απαιτείται να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας. Πέρα από τη δυνατότητα απεγγραφής σας μέσα από τις εν λόγω μορφές επικοινωνίας, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση smartparkcomgr@gmail.com για να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε με εσάς για άμεσες προωθητικές ενέργειες.

Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες βάσει της συγκατάθεσής σας, αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Αν είστε κάτω των 16 ετών, η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται ή να εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική σας μέριμνα.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας σχετικά με τον Ιστότοπο και τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική (π.χ. φιλοξενία ιστοσελίδων, παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης κοινωνικών δικτύων, παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχεδιαστές ιστοσελίδων), ή σε συνεργάτες ή άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την λειτουργία του Ιστοτόπου και την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι συνεργάτες της να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και να δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον τα δεδομένα σας δύναται να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές καθώς και άλλους τρίτους όταν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανόμενης μεταξύ άλλων της συμμόρφωσής μας σε δικαστικές αποφάσεις.

Συνδέσεις και προϊόντα τρίτων στον Ιστότοπο

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να συνδέεται με τοποθεσίες web και υπηρεσίες τρίτων που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία η οποία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια ή το απόρρητο τυχόν πληροφοριών που συλλέγονται από τοποθεσίες web ή άλλες υπηρεσίες. Εάν ο χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Οι Χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν και να προσέχουν τις σχετικές δηλώσεις απορρήτου που ισχύουν για τις τοποθεσίες web και τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούν.

Επίσης, σας διαθέτουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες (χάρτες google map, documents embed από τον issuu.com, υπηρεσίες αναζήτησης πχ τηλεφώνου, pdf αρχείων κλπ) που έχουν αναπτυχθεί από τρίτα μέρη – ιστοσελίδες και δεν ευθυνόμαστε για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Μέρος από το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και οι διαφημίσεις παρέχονται από τρίτα μέρη που δεν σχετίζονται μαζί μας. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουμε συνάψει συμβάσεις με τα εν λόγω τρίτα μέρη. Για παράδειγμα: Σας δίνουμε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε περιεχόμενο βίντεο που παρέχεται από παρόχους περιεχομένου. Ορισμένα τρίτα μέρη ενδέχεται να προβάλλουν διαφημίσεις ή να παρακολουθούν ποιες διαφημίσεις βλέπουν οι χρήστες, πόσο συχνά τις βλέπουν και πώς ανταποκρίνονται οι χρήστες σε αυτές.

Τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία προκειμένου να τηρεί τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και του Ν.4624/2019, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών και για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων έναντι των κινδύνων π.χ. καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, άνευ αιτίας κοινολόγησης/προσπέλασης, μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης‐αντιγραφής, τροποποίησης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο, η ακεραιότητα, η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση.

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα για άλλους σκοπούς καθώς επίσης επεξεργάζεται μόνο όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τον σκοπό της εκάστοτε επεξεργασίας, η οποία πάντοτε λαμβάνει χώρα σύννομα και σύμφωνα με το πνεύμα και τους όρους του Γενικού Κανονισμού, του Ν.4624/2019 και της κείμενης νομοθεσίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται νόμιμα καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας (π.χ. λόγω απεγγραφής σας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δικαίωμα πρόσβασης στα καταγεγραμμένα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς επίσης και το δικαίωμα να λαμβάνετε τα ως άνω δεδομένα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα φορητότητας), δικαίωμα διόρθωσης εφόσον τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εκτός αν η τήρησή του είναι υποχρεωτική από το νόμο, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας που αποσκοπεί στην κατάρτιση προφίλ, και εν γένει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γενικού Κανονισμού.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Μαργαρίτα Σκάρου (dporeds@etae.com, τηλ. 2106635982) η οποία έχει ορισθεί Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων των εταιρειών του Ομίλου «REDS».

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, οπότε και θα ενημερωθείτε για την πορεία αυτού.Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, εκτός και αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που η εν λόγω παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

Έχετε επίσης δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ιστοτόπου και των περιεχομένων του, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, του σήματος και διακριτικού γνωρίσματος, των εικόνων, των κειμένων, γραφικών, λογοτύπων, μαρκών, έργων, εικονογραφήσεων, φωτογραφιών ή σχεδίων και οποιωνδήποτε άλλων διακριτικών στοιχείων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προς εμπορικό σκοπό, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, διάθεση και δημοσίευση των ανωτέρω στοιχείων και των περιεχομένων του Ιστοτόπου από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, σε οποιοδήποτε είδος συσκευής ή με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την ρητή άδεια και γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας.

Οι Χρήστες του παρόντος Ιστοτόπου αποδέχονται να σεβαστούν απολύτως τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και οφείλουν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται και οι Χρήστες θα πρέπει να ζητήσουν την ρητή και γραπτή εξουσιοδότηση της Εταιρίας.

Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Επειδή η παρούσα Πολιτική και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιούνται, τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.

Σημείωση WiFi

Η Σημείωση WiFi σχετίζεται με τη χρήση της υπηρεσίας WiFi (εφεξής η «Υπηρεσία WiFi») που παρέχεται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας στους χώρους του Εμπορικού Κέντρου, κατόπιν αιτήματος των Χρηστών, για να αποκτήσουν πρόσβαση ή έχουν ήδη αποκτήσει πρόσβαση στην Υπηρεσία WiFi. Η παρούσα Σημείωση, που συμπληρώνει την Πολιτική, εξηγεί πιο αναλυτικά πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία WiFi. Συγκεκριμένα:

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τις εξής πληροφορίες σχετικά με τους Χρήστες:

α) δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες όταν εγγράφονται στην Υπηρεσία WiFi (π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνων, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερομηνία γέννησης), καθώς και την επικοινωνία μεταξύ Χρηστών και Εταιρείας σε σχέση με την Υπηρεσία WiFi.

β) τα στοιχεία της συσκευής των Χρηστών και τη διεύθυνση MAC (μία διεύθυνση MAC είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής σας, το οποίο μας αποκαλύπτει τον κατασκευαστή της, αλλά δεν αποκαλύπτει το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του Χρήστη, ούτε δίνει πρόσβαση στην Εταιρεία σε οποιαδήποτε δεδομένα είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Εάν το WiFi είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας όταν επισκέπτεστε μία από τις τοποθεσίες μας, τότε θα συλλέγουμε αυτόματα τη διεύθυνση MAC της συσκευής σας),

γ) τον χρόνο και τον τόπο από τον οποίο συνδέονται οι Χρήστες στην Υπηρεσία WiFi. Αυτά τα δεδομένα θα συλλέγονται αυτόματα από το ασύρματο σημείο πρόσβασης εκτός εάν το τηλέφωνο ή η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη ή αν έχετε απενεργοποιήσει το WiFi στο τηλέφωνο ή τη συσκευή σας.

Εκτός από τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους εξής άλλους σκοπούς:

α) Για την παροχή της υπηρεσίας WiFi και για να σας επιτρέπουμε να συνδέεστε εύκολα στην Υπηρεσία WiFi στις επόμενες επισκέψεις σας,

β) Για την ανταπόκρισή μας σε αιτήματά σας για επιπλέον πληροφορίες, απορίες ή τυχόν παράπονά σας για την Υπηρεσία WiFi,

γ) Για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με την Υπηρεσία WiFi, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τυχόν μεταβολές σε αυτήν,

δ) Για παρακολούθηση της χρήσης των Υπηρεσιών WiFi με σκοπό την αποτροπή, τη διερεύνηση και/ή την αναφορά παραβιάσεων ασφάλειας ή εγκλήματος,

ε) Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας WiFi και, τέλος,

στ) Για σκοπούς έρευνας και στατιστικής ανάλυσης της χρήσης της Υπηρεσίας WiFi ώστε να εντοπίζουμε τις τάσεις των καταναλωτών, να κατανοούμε τις πελατειακές, καταναλωτικές και κοινωνικές συμπεριφορές και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ενδεχομένως να διαβιβάσουμε σε τρίτους συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους πελάτες και τα μοτίβα επισκεψιμότητας για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, ωστόσο αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν θα περιλαμβάνουν καθόλου δεδομένα ή πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν ως άτομο.

Χρησιμοποιούμε τις διευθύνσεις MAC σας για να προσδιορίζουμε την απόστασή σας από αισθητήρες WiFi που βρίσκονται τοποθετημένοι στην τοποθεσία που επισκέπτεστε. Επεξεργαζόμαστε συγκεντρωτικά αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με τις κινήσεις των επισκεπτών στις τοποθεσίες μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να βελτιστοποιούμε τη διαρρύθμιση των τοποθεσιών μας, να σχεδιάζουμε προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ, να τροποποιούμε το ωράριο του προσωπικού ή να μετράμε τα αποτελέσματα μίας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να απεγγραφείτε από τη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας σας, στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση smartparkcomgr@gmail.com.

  • Εκτός από τις μεθόδους διαβίβασης που περιγράφονται στην Πολιτική, η Εταιρεία διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι εκτελούν εργασίες για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις Υπηρεσίες WiFi και τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Σημείωση και στην Πολιτική.
  • Τα δεδομένα που παρέχετε όταν εγγράφεστε στην Υπηρεσία WiFi, τα στοιχεία της συσκευής σας και τη διεύθυνση MAC σας τα διατηρούμε για δύο χρόνια από τη στιγμή της συλλογής τους.

Τα δικαιώματά σας

Δείτε την αντίστοιχη ενότητα της Πολιτικής.

Μεταβολές στην παρούσα Σημείωση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή την παρούσα Σημείωση. Οι αλλαγές στην παρούσα Σημείωση WiFi θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ή στις σελίδες σύνδεσης ή εγγραφής στην Υπηρεσία WiFi. Ο Χρήστης θα πρέπει να επανεξετάζει την Σημείωση WiFi για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες και η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση ενημέρωσης κάθε Χρήστη ξεχωριστά για τα δικαιώματά του.