1. Αντιστοιχεί μια Δωροεπιταγή ανά συναλλαγή
  2. Η Δωροεπιταγή:
    • Αφορά μόνο σε αγορά λογοτεχνικών βιβλίων ενηλίκων που δεν εμπίπτουν στον νόμο περί ενιαίας τιμής βιβλίου
    • Ισχύει για 1 μήνα από την παραλαβή της, μόνο στα ιδιόκτητα βιβλιοπωλεία της αλυσίδας NAKAS BOOK HOUSE
    • Δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή πίστωση σε άλλα προϊόντα, δεν ισχύει για παλαιότερες αγορές και δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις