Φορέας Ανάπτυξης

Ο Φορέας Ανάπτυξης του Smart Park είναι η Γυαλού Εμπορική & Τουριστική Α.Ε. η οποία ανήκει κατά 100% στην εταιρεία REDS A.E.

H REDS A.E. (http://www.reds.gr ), μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ (http://www.ellaktor.com) και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων, Εμπορικών & Ψυχαγωγικών Κέντρων, Οργανωμένων Οικιστικών Συγκροτημάτων, Εκθεσιακών Κέντρων καθώς και κτιρίων Γραφείων και Μεικτών Χρήσεων.

Η στρατηγική μας βασίζεται στην αναγνώριση ακινήτων με υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές σε ελκυστικό τίμημα, στην εξασφάλιση των χρήσεων και όρων δόμησης και στην επίτευξη συνεργασιών με διακεκριμένους αρχιτέκτονες, μελετητές, μισθωτές, χρηματοδότες και διαχειριστές για την ανάπτυξη και λειτουργία εγκαταστάσεων υψηλής εμπορικής επιτυχίας. Η αξιοποίηση των συνεργιών με τις υπόλοιπες επιχειρηματικές μονάδες του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ παίζει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της ανωτέρω στρατηγικής.

Η REDS A.E. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Το χαρτοφυλάκιο μας αποτελείται από βραβευμένα έργα διεθνών διακρίσεων τα οποία υπογραμμίζουν την ταυτότητα μας καθώς και τον τρόπο λειτουργίας μας