Φορέας Ανάπτυξης

Ο Φορέας Ανάπτυξης του Smart Park είναι η Γυαλού Εμπορική & Τουριστική Α.Ε. η οποία ανήκει κατά 100% στην εταιρεία TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ.

H Trade Estates Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, είναι εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και του ν.4209/2013, με την από 15/838/28.02.2019 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

H εξειδίκευση και η εμπειρία του Ομίλου FOURLIS στον τομέα της Λιανικής, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει η Trade Estates ΑΕΕΑΠ. Είναι αυτά που τη διακρίνουν ως σημαντικό συνεργάτη για τον χρήστη των υποδομών της.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ξεκίνησε την δραστηριότητά της στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, με το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της να ανέρχεται σε €185 εκατ. επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

Στρατηγική της Εταιρείας είναι o εμπλουτισμός του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου της, μέσω της εξειδίκευσης και της επικέντρωσης σε επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη και διαχείριση Εμπορικών Πάρκων και Κέντρων Logistics νέας γενιάς.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας είναι συνεχώς αναπτυσσόμενο και περιλαμβάνει ακίνητα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

H Trade Estates AEEAΠ προσαρμοζόμενη στη νέα πραγματικότητα της παγκόσμιας οικονομίας, προχωρά στην εφαρμογή πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης του συνόλου των ακινήτων της με βάση τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης και των προτύπων της κυκλικής οικονομίας που επιτάσσουν οι αρχές ESG.